VREMENSKA POSTAJA VERD
Vremenska postaja je postavljena v Verdu pri Vrhniki na nadmorski višini 298 m.

Podatke beleži vremenska postaja Davis Vantage Pro 2.
Vse enote postaje so postavljene 2 m nad tlemi. Hitrost in smer vetra predstavljata hitrost in smer vetra, ki sta izmerjeni na 2 m nad tlemi.